Doelstellingen

Onze doelstelling

 1. VORMEN VAN EEN VERENIGING

Als VZW werd de vereniging opgericht in 1987 om binnen het grondgebied van Zuid- West-Vlaanderen alle zelfstandig verpleegkundigen samen te brengen en om hun belangen te verdedigen. Daarnaast willen wij ons meer en beter profileren naar de medische en paramedische wereld toe, alsook naar alle andere actoren in de thuiszorg.
Enerzijds organiseert en stimuleert de vereniging de onderlinge samenwerking van alle zelfstandig verpleegkundigen.
Anderzijds kan zij alle activiteiten en projecten realiseren die nodig, hetzij nuttig blijken ter bevordering van het maatschappelijk doel.

 

Enkele activiteiten

  • tweemaandelijkse bijeenkomsten: bijscholingen die gemiddeld door een 40 leden worden bijgewoond;

  • maandelijkse bijeenkomsten door het bestuur: voorbereidend en uitvoerend werk betreffende bijscholingen, lokale en regionale initiatieven i.v.m. thuiszorg;

  • organiseren van de wachtdienst: ieder lid of team van leden staat zelf in voor de permanentie via hun persoonlijk telefoonnummer en zorgen voor permanentie;

  • Groene Boekje en website : hierin worden alle aangesloten leden opgenomen in alfabetische volgorde en volgens werkgebieden;

  • persconferentie: om de vijf jaar, om de doelstellingen te evalueren.

Daar waar vroeger de meeste zelfstandig verpleegkundigen solo werkten, zien we in de loop der jaren meer groepspraktijken ontstaan, onder welke vorm dan ook. Dit leidt tot een betere continuïteit en maakt overleg mogelijk.

 

2. BIJSCHOLING EN PERMANENTE VORMING

Wij zijn allen eerstelijnsverzorgers waarbij ons professionalisme soms zwaar op de proef wordt gesteld. Om onze kennis en vakbekwaamheid te optimaliseren is bijscholing en permanente vorming absoluut noodzakelijk om aan de toenemende complexiteit van onze taken te kunnen voldoen, met als doel onze patiënt zo goed mogelijk te verzorgen.

  • medische, verpleegkundige en sociale aspecten: evolutie van de wondzorg, diabetes, enterale en parenterale voeding, incontinentie, multiple sclerose, A.L.S., palliatieve zorg, schouderletsels en operatieve ingrepen, spoelen port-a-cath, enz.

  • administratieve aspecten: nomenclatuur, eisen RIZIV, boekhouding, GDPR wetgeving, enz.

  • Ook is dit een gezellig samenzijn onder collega's waarbij ook specifieke problemen tussen patiënt en verpleegkundige, tussen verpleegkundigen onderling of met de concurrentie, problemen met verzorging worden besproken en mogelijks opgelost.

 

3. SAMENWERKING

Rond het ziekenbed.

Om de organisatie van complexe situaties in de thuiszorg mogelijk te maken is overleg en afstemming tussen de verschillende zorgverleners noodzakelijk. Het opmaken van een zorgenplan en het aanstellen van een zorgbemiddelaar zijn aan te bevelen. De zelfstandig verpleegkundige kan hierbij een belangrijke rol spelen.


Lokale en regionale samenwerking.

Om meer structurele en algemene problemen aan te pakken betreffende de thuiszorg is overleg op lokaal en regionaal niveau nodig om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te waarborgen en te bewaken.
Dit overleg gebeurt binnen de E.L.Z en verschillende werkgroepen. Binnen die overleggen is telkens een zelfstandig verpleegkundige actief, meestal een bestuurslid of voorzitter, om de belangen van onze groep te behartigen en onze stem te laten horen. Naast deze samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg zijn bepaalde leden onder ons ook lid van andere verenigingen zoals Medihulp Kortrijk, LOGO's e.a.

Back to top